Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor Kasım 2021

İlan veren Kurum
İş Adresi
İletişim Adresi
İlan Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor Kasım 2021. Yapılan açıklamaya göre 1 kişi Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ve 1 kişi Kıdemli Sistem Uzmanı alımı yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

 1. GENEL ŞARTLAR
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ÖZEL ŞARTLAR maddesinde belirtilen mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, zorunludur.

 • ÖZEL ŞARTLAR;
  • KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (TAM ZAMANLI, 1 KİŞİ – AYLIK

BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

 1. En az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak, en az 8(sekiz) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,
  1. Asp.net, Web Forms ve C# ADO.NET konularında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak,
  1. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
  1. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak,
  1. Yazılım Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,
  1. Windows Servisleri, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
  1. Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
  1. JavaScript, Typescript, Javascript Framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React, Jquery) ve CSS, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
  1. MSSQL ve MySQL ilişkisel veritabanları konusunda en az 5(beş) yıl deneyimli, stored procedure, trigger yazma konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Veri aktarım (migrasyon) işlemleriyle ilgili tasarım ve planlama deneyimine sahip

olmak,

olmak,

 • TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları konusunda bilgi sahibi
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi konusunda ve Kayıtlı Elektronik Posta KEP ve

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) entegrasyonları konularında bilgi sahibi olmak,

 • Barkod ve karekod kütüphaneleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi

olmak,

 • Dijital arşiv sistemleri, medya arşivi, yazılı, görsel ve işitsel materyallerin sayısal

ortama aktarılması konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 • Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
  • Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama

süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 • Tercihen Flutter konusunda bilgi sahibi olmak, Unity3D ile oyun ve uygulama

geliştirme konusunda deneyimli olmak,

 • KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (TAM ZAMANLI, 1 KİŞİ – AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 4 KATINA KADAR)
 • En az 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
 • Cross Domain/Forest Migration konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) bakım, izleme, yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak.
 • Microsoft Exchange Server 2016, 2019 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak.
 • Microsoft Active Directory sıkılaştırma, Group Policy vb. konularda ileri seviye

tecrübe sahibi olmak.

 • Failover Cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında tecrübe sahibi olmak.
 • Uygulama sunucuları (IIS, Apache vb.) Kurulumu, yapılandırması ve yönetimi

konusunda tecrübe sahibi olmak.

 • Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak.

 1. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme

konularında tecrübe sahibi olmak.

 • Veri Merkezi, Co-Location, Sistem odası kurulması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi

olmak.

 • VMware veya Hyper-V konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine

sahip olmak.

 • Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında

tecrübe sahibi olmak.

 • Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10) ve bu işletim sistemlerinin Active Directory ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Microsoft Endpoint Configuration Manager kurulum konfigürasyon ve sorun giderme

konularında tecrübeye sahip olmak.

 • System Center 2019 ürünleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
 • DNS, DHCP, File Server, Certificate Authority, NPS, GPO, WSUS, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, güncelleme ve sorun çözümleme tecrübe sahibi sahip olmak.
 • VB, WMI, Powershell veya Bash Scripting konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme, Anti virüs, Antispam, Mail Security ve Yük Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
 • ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Fiziksel ve sanal (Windows/Linux) sunucu ortamlarında problem çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak.
 • Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak.
 • Tercihen; Docker, Kubernates kurulumu ve konfigürasyon deneyimine sahip olmak. 2- İSTENİLEN BELGELER
 • Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi e-Devlet üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)
 • SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.),
 • GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.), tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, başvuru esnasında yüklenecektir.

ç) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak) başvuru esnasında yüklenecektir.

 • BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ (Başvuru dijital ortamda olacak evrak alınmayacak!)

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısıhttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 15/11/2021-03/12/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.

KPSSP3 puanı 70’in altında olan ya da KPSS belgesi bulunmayan adayların KPSS puanlarının 70 olarak, geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanlarının (0) olarak değerlendirilecektir. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Kariyer Kapısı üzerinden 10/12/2021 tarihinde

ilan edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Kariyer Kapısı üzerinden ilan edildikten itibaren 3 (üç) iş günü içinde (15/12/2021 tarihi saat 18:00’e kadar) gerekçeleriyle birlikte, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Yapılan itirazlar Sınav komisyonu tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

 • SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınavlara alınmayacaklardır. Adaylar sözlü/uygulamalı sınav yeri ve tarihi bilgilerine 21/12/2021 tarihinden itibaren Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecektir. Söz konusu ilân, sözlü/uygulamalı sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

 • SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Personel seçimi, sınava katılan adayların sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek adayların listesi Kariyer Kapısı üzerinden ilân edilecek ve listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle bildirim yapılacaktır. Ayrıca, adaylar asil ve yedek durumlarına ilişkin sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinde görüntüleyebilecektir. Adaylar, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. İlan tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Hakkından feragat eden veya etmiş sayılan asıl adayların yerine, ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır. Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

 • ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Ayrıca, belirlenen sözleşme ücreti dışında personele herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

 • DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş oldukları belgelerin asıllarını idareye sunmak zorundadır. Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Benzer içerikler

Yazar Hakkında: admin

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir