İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Programcı Alımı Yapıyor Kasım 2021

İlan veren Kurum
İş Adresi
İletişim Adresi
İlan Tarihi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Programcı Alımı Yapıyor Kasım 2021. Yapılan açıklamaya göre 1 kişi Programcı ve 1 kişi Sistem Programcısı 4/b statüde sözleşmeli olarak alım yapılacaktır.

Enstitümüzün aşağıda belirtilen kadrolarına 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek Madde 2 (c) kapsamında sözlü sınav yapılmak suretiyle personel alınacaktır.

İlan NoPozisyonAdetMezuniyetAranan NiteliklerGörev Tanımı
    2021/43    Programcı    1    LisansBilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.  Bilgi Güvenliği Personeli olarak görevlendirilecektir.
  2021/44Sistem Programcısı  1  LisansBilgisayar    Mühendisliği    veya    Yazılım Mühendisliği bölümü mezunu olmak..Net Yazılım Geliştirme Personeli olarak görevlendirilecektir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Adayların;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak

olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

2020-KPSS, KPSS P3 puanına sahip olmaları,

Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olması,

Görevini yerine getirmede engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması,

Yabancı Dil Sınavından (YDS) (D) seviyesinde veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan bu seviye muadili puan almış olmaları zorunlu olup yabancı dil puanların geçerlik süresi sonuç açıklama tarihinden itibaren beş yıldır.

Başvuru Yeri ve İletişimİlan Takvimi
  Adayların aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir. Posta yolu ile başvuracak adaylar başvuru evrakını “İYTE Personel Dairesi Başkanlığı Gülbahçe Mahallesi Urla İZMİR” adresine göndermelidir. Adaylar, başvuru süreci ile ilgili soru ve sorunlarını 0 (232) 750 61 23 ve 750 61 09 numaralı telefonlardan ya da persdbas@iyte.edu.tr adresinden iletebilirler.Başvuru Başlangıç09.11.2021
Son Başvuru23.11.2021
Ön Değerlendirme Sonucu25.11.2021
Sözlü Sınav Tarihi29.11.2021
        Nihai Değerlendirme Sonucu        01.12.2021
Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı internet adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.
Enstitümüz zorunlu hallerde ilanın her aşamasında başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU BELGELERİ

-Başvuru Formu (www.personel.iyte.edu.tr/duyuru/ adresinde yer alan ilan detayından

edinilebilinir.)

-Özgeçmiş,

-1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

-2020 KPSS Sonuç Belgesi

-Yabancı Dil Belgesi

-Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

-Başvuruya eklenmesi halinde ibraz edilecek sertifikaların/belgelerin aslı veya onaylı

sureti, edilir.)

-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul

-Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

-Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

-Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

-Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 2/c uyarınca KPSS 2020 sınavı KPSS P3 puan türü dikkate alınarak her pozisyon için başvuru şartlarını sağlayan en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucu adaylardan ilk 10 kişi;

PROGRAMCI pozisyonu için:

*Ağ yönetimi ve bilgi güvenliği,

*Güvenlik duvarları (firewall) ve saldırı tespit/engelleme sistemleri,

*Ağ trafiği ve logları analiz edebilme,

*Kurumsal log yönetimi yazılımları,

*Sızma Testi (pentest), zafiyet tarama sistemleri,

*Windows Server ve CentOS Linux işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, güvenliği,

problem çözümü, yama ve güncellemelerin yüklenmesi,

*Güvenli yazılım geliştirme,

*Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri,

*Dokümantasyon

konularında;

SİSTEM PROGRAMCISI pozisyonu için:

*Yazılım geliştirme,

*Çok katmanlı mimari,

*Object-oriented programming kavramlarına ve mantığına hakimiyet,

*NET Framework 4 ve üstü, C#.NET, IIS 8.0, ASP.NET MVC ve ASP.NET Core teknolojileri, Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery),

*Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri,

*XML Web servisleri, SOAP, REST, WCF,

*LINQ ve Entity Framework,

*Transact-SQL,

*MS SQL Server veri tabanı sistemleri ,

*.NET ile web tabanlı uygulama geliştirme,

*Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında sözlü sınava tabi tutulacaktır.

-İlan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

-Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Benzer içerikler

Yazar Hakkında: admin

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir