İstanbul Fatih’te İcralık 2+1 Daire

İstanbul Fatih’te İcralık 2+1 Daire.

BİK İlan No : ILN01166872
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : HIRKA-İ ŞERİF MAH. / KARAGÜMRÜK
Oda Sayısı : 2+1
m² : 50
Bina Yaşı : 31 Üzeri
Bulunduğu Kat : 1
Binadaki Kat Sayısı : 5

Dosya No : 2018/6447 ESAS
Muhammen Bedeli : 240.000 TL
Birinci Satış Günü : 25.06.2020 10:00
İkinci Satış Günü : 30.07.2020 10:00
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

İCRA DETAYI

T.C. İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2018/6447 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul ili, Fatih ilçesi, Keçeci Karabaş mahallesi, 1606 ada, 47 parselde kayıtlı, 321,66 yüzölçümlü, 1530/29736 arsa paylı, 11 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı daire nitelikli taşınmaz. Taşınmaz Fatih İlçesi, Hırka-i Şerif (kayden: Keçeci Karabaş) Mahallesi, Uzunyol Sokaktan 35 dış kapı numarası alan bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 45 yılı geçkin ömre sahip, normal katlarında dörder daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın 1.normal katında yer alan daire, antre, salon, iki oda, banyo, wc mahallerinden ibaret, 50 m2 alana sahip, seramik ve marley zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, pvc doğramalıdır. Bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ulaşım imkanları elverişlidir.
İmar Durumu : İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; 3. Derece Koruma Bölgesinde, kısmen park ve yol alanında, kısmen konut alanında kalmakta olup, konut kısmında kalan yer H:9,50mt. irtifa almaktadır. Bahsi geçen 1606 ada 47 parsele ait imar planına itiraz edildiği görülmüştür
Kıymeti : 240.000,00 TL – KDV Oranı : % 1 – Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 25/06/2020 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 30/07/2020 günü 10:00 – 10:05 arası
    Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
    SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2’si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6447 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/05/2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir