İnönü Üniversitesi KPSS ile Sözleşmeli Personel Alıyor Aralık 2021

İlan veren Kurumİnönü Üniversitesi
İş AdresiMalatya
İletişim AdresiBulgurlu, Malatya Elazığ Yolu 10.KM No:44210, 44000 Battalgazi/Malatya
İlan Tarihi7 Aralık 2021

İnönü Üniversitesi KPSS ile Sözleşmeli Personel Alıyor Aralık 2021. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre; 58 adet Hemşire, 3 adet Biyolog, 41 adet Sağlık Teknikeri, 3 adet Büro Personeli, 20 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 33 adet Destek Personeli alımı yapılacaktır.

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

SIRA NO  UNVANI  SAYISI  CİNSİYETİ  ARANAN NİTELİKLER  PUAN TÜRÜ
  1  HEMŞİRE  58  E-K– Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.2020 yılı KPSSP3
  2  BİOLOG  2  E-KYükseköğretim kurumlarının Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak,Lisans öğreniminden sonra belgelendirmek kaydıyla karaciğer nakli yapan merkezlerde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.  2020 yılı KPSSP3
    3    BİOLOG    1    E-KYükseköğretim kurumlarının Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak,Lisans öğreniminden sonra karaciğer nakli yapan Merkezlerin Merkez Laboratuvarlarında en az 2 (iki) yıl çalıştığını, IVF analiz- görüntüleme ve gelişimsel biyoloji konusunda deneyime sahip olduğunu belgelendirmek.  2020 yılı KPSSP3
  4SAĞLIK TEKNİKERİ  20  E-K  – Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.2020 yılı KPSSP93
  5SAĞLIK TEKNİKERİ  5  E-KYükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisansprogramından mezun olmak,Önlisans öğreniminden sonra belgelendirmek kaydıyla karaciğer nakli yapan merkezlerde en az 10 (on) yıl çalışmış olmak.2020 yılı KPSSP93
  6SAĞLIK TEKNİKERİ  2  E-K  – Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.2020 yılı KPSSP93
  7SAĞLIK TEKNİKERİ  3  E-K  – Yükseköğretim kurumlarının Elektronörofizyoloji önlisans programındanmezun olmak.2020 yılı KPSSP93
  8SAĞLIK TEKNİKERİ  6  E-K– Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.2020 yılı KPSSP93
  9SAĞLIK TEKNİKERİ  3  E-K  – Yükseköğretim kurumlarının Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.2020 yılı KPSSP93
  10SAĞLIK TEKNİKERİ  2  E-K  – Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.2020 yılı KPSSP93
  11BÜRO PERSONELİ  3  E-K– Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.2020 yılı KPSSP93
          12      KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Erkek)          17          EYükseköğretim kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak,Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununda yer alan diğer şartları taşımak,Üniversitenin tüm yerleşkelerinin iç ve dış mekanlarında vardiyalı koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak,Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak,En az 167 cm. boyunda, beden kitle indeksi alt sınırı 18 (kg/m²),üst sınırı 27 (kg/m²) olmak,(beden kitle indeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü ile hesaplanacaktır.)        2020 yılı KPSSP93
          13      KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Kadın)          3          KYükseköğretim kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak,Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununda yer alan diğer şartları taşımak,Üniversitenin tüm yerleşkelerinin iç ve dış mekanlarında vardiyalı koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak,Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak,En az 162 cm. boyunda, beden kitle indeksi alt sınırı 18 (kg/m²),üst sınırı 27 (kg/m²) olmak, (beden kitle indeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü ile hesaplanacaktır.)        2020 yılı KPSSP93
  14DESTEK PERSONELİ (Elektrikçi)  3  E-K  Yükseköğretim kurumlarının Elektrik önlisans programından mezun olmak,Önlisans öğreniminden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olmak.  2020 yılı KPSSP93
    15DESTEK PERSONELİ (MotorTamir Ustası)    1    E-K  Yükseköğretim kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi önlisans programından mezun olmak,Önlisans öğreniminden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olmak, (Araç bakım ve onarım servisinde görev yapmak üzere.)  2020 yılı KPSSP93
  16DESTEK PERSONELİ (Aşçı)  6  E-KYükseköğretim kurumlarının Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak,Önlisans öğreniminden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olmak.  2020 yılı KPSSP93
    17  DESTEK PERSONELİ    1    E-KYükseköğretim kurumlarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak,Önlisans öğreniminden sonra en az 3 (üç) yıl GPS, Total Station cihazları ile saha ölçümü yaptığını, harita çizim CAD programı kullanabildiğini belgelendirmek.  2020 yılı KPSSP93
      18  DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli)      21      E-KOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,MEB onaylı Hijyen belgesine sahip olmak,Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak,Üniversitenin tüm yerleşkelerinin iç ve dış mekanlarında her türlü temizlik işlerinde vardiyalı olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak.    2020 yılı KPSSP94
  19DESTEK PERSONELİ  1  E-KOrtaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak,Ortaöğretim öğreniminden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olmak.2020 yılı KPSSP94

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1.657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4.657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.) 5.Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli

personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU ZAMANI

İlan Tarihi                  : 07.12. 2021

Başvuru Bitiş Tarihi : 21.12. 2021

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. (Covid salgın hastalığının dikkate alınarak başvurularda yığılmanın olmaması adına son günün beklenmemesi.)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1.Başvuru Dilekçesi

2.e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için, ilan süresi içerisinde aile hekimliğinden alınmış boy, kilo ve beden kitle

indeksini gösteren tek hekim raporu.

  • Deneyim ve/veya belgelendirme; alanla ilgili çalıştığı kurumda görev yaptığı süreleri gösteren kurum yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesiyle belgelendirilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yerleştirme sonuçları ilan tarihinin son başvuru gününden itibaren 15 (on beş ) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

Benzer içerikler

Yazar Hakkında: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir