Hakkari Üniversitesi 25 Adet Sözleşmeli Memur Alıyor Aralık 2021

İlan veren KurumHakkari Üniversitesi
İş AdresiHakkari
İletişim AdresiMerzan 433. Sok Küçük sanayi Sitesi Arkası, D:51, 30000 Merkez/Hakkari
İlan Tarihi7 Aralık 2021

Hakkari Üniversitesi 25 Adet Sözleşmeli Memur Alıyor Aralık 2021. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre 4/b statüde çalıştırılmak üzere 25 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Nitelik Kodu  Unvanı  Adet  MezuniyetKPSS Puan Türü  Aranan Nitelikler
    B01  Büro Personeli    1    Lisans    KPSSP3Yükseköğretim Kurumlarının Hukuk Fakültesi programı mezunu olup, Uzlaştırmacı ve MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Belgesine sahip olmak. SGK ile belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl Avukatlık yapmış olmak.
  B02  Büro Personeli  1  Lisans  KPSSP3Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Muhasebe ve Denetim, Finans ve Bankacılık programlarının birinden mezun olmak.
    B03  Büro Personeli    1    Lisans    KPSSP3Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal Hizmet, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, İletişim ve Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, programlarının birinden mezun olup, MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Belgesine sahip olmak.
    B04  Büro Personeli    1    Önlisans    KPSSP93Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Bilgisayar Programcılığı programlarının birinden mezun olmak.
  B05  Büro Personeli  1  Önlisans  KPSSP93Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık ve Sigortacılık, Maliye programlarının birinden mezun olmak.
  D01  Destek Personeli  1  Lisans  KPSSP3Yükseköğretim Kurumlarının Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği programlarının birinden mezun olmak.
  D02  Destek Personeli  1  Lisans  KPSSP3Yükseköğretim Kurumlarının Spor Yöneticiliği, Rekreasyon, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarının birinden mezun olmak.
  D03  Destek Personeli  1  Önlisans  KPSSP93Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olup, Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitmeni Belgesine sahip olmak.
  D04Destek Personeli  1  Önlisans  KPSSP93Yükseköğretim Kurumlarının Doğalgaz ve Tesisatı programından mezun olmak
    D05    Destek Personeli    1    Ortaöğretim    KPSSP94Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemesi programlarının birinden mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir programından mezun olup, MEB onaylı Ağaç İşleri- Mobilyacılık Ustalık veya Kalfalık Belgesine sahip olmak.
    D06    Destek Personeli    1    Ortaöğretim    KPSSP94Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Bobinaj, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Yüksek Gerilim Sistemleri programlarının birinden mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir programından mezun olup, MEB onaylı Elektrik Tesisatçısı belgesine sahip olmak.
    D07  Destek Personeli    1    Ortaöğretim    KPSSP94Ortaöğretim Kurumlarının İklimlendirme Sistemleri, Soğutma Sistemleri, Yapı Tesisat Sistemleri programlarının birinden mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir programından mezun olup, MEB onaylı Sıhhi Tesisatçı belgesine sahip olmak.
D08Destek Personeli3OrtaöğretimKPSSP94Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir programından mezun olmak. (alınacak personel temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaktır.)
    KG01Koruma ve Güvenlik Görevlisi    3    Lisans    KPSSP3Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olup, Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
      KG02    Koruma ve Güvenlik Görevlisi      4      Önlisans      KPSSP93Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak veya Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olup, Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
    KG03Koruma ve Güvenlik Görevlisi    3    Ortaöğretim    KPSSP94Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir programından mezun olup. Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen

şartları taşımak,

 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
 • 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türünde uygun olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Adaylar Sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Başlangıç : 07.12.2021

Başvuru Bitiş         : 21.12.2021

Başvuru Adresi : Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sokak No: 51 Merkez/ Hakkari

Tel                           : (Santral) 0438 212 12 12 (Dahili) 1202-1208

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 1. Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (Nitelik kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),
 2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
 3. Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 4. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 5. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 6. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)
 7. Başvurulan unvanda isteniyor ise, iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım

belgesi/sertifika.

 • Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge

oluştur seçeneği kullanılmalı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2020 KPSS (B) KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.hakkari.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.hakkari.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat

yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Benzer içerikler

Yazar Hakkında: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir