Düzce Üniversitesi Hemşire Alımı 2021

Düzce Üniversitesi Hemşire Alımı 2021. Düzce Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 4b statüde sözleşmeli 2 adet hemşire alımı yapılacaktır.

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Tarihleri: 23.09.2021-07.10.2021

UNVAN KODU  UNVANI  ADEDİ  ARANILAN NİTELİKLER
          210901        Hemşire (Özel Bütçe)          1Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü mezunu olmak. Belgelendirmek şartıyla en az 5 yıl kalp damar cerrahisi ameliyathanesinde çalışmış ve aort, karotis, varis, kapak ve periferik damar cerrahisi ameliyatlarına aktif olarak katılmış olmak, safen ven çıkartma ve hazırlama konusunda deneyimi olmak, robotik cerrahi sistemleri konusunda eğitim almış olmak.
        210902      Hemşire (Özel Bütçe)        1Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü mezunu olmak. Belgelendirmek şartıyla, en az 3 yıl kalp damar cerrahisi ameliyathanesinde çalışmış ve aort, karotis, varis, kapak ve periferik damar cerrahisi ameliyatlarına aktif olarak katılmış olmak, safen ven çıkartma ve hazırlama konusunda deneyimi olmak.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4-657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

İstenen Belgeler; 1- Başvuru Formu

  • Fotoğraf
  • Özgeçmiş (CV)
  • Diploma
  • KPSS Lise sonuç belgesi 6- Nüfus cüzdanı
  • Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
  • Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (sadece mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)
  • Sağlık Kurulu Raporu (Asil olarak yerleşen adaylardan istenilecek olup, tam teşekküllü hastanelerden (devlet/üniversite) alınmış olması gerekmektedir.)

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Üniversitemiz resmi web sayfası olan personelbasvuru.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmından online olarak müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri “Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru belgelerinin asıllarını ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllarını atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçlarınwww.duzce.edu.tr adresinde yer alan “Sözleşmeli Personel / Sürekli İşçi Başvuru ve Sonuç İşlemleri” kısmında açıklandığı günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içeresinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir