Bursa Uludağ Üniversitesi 36 Adet Hemşire Alıyor Aralık 2021

İlan veren KurumBursa Uludağ Üniversitesi
İş AdresiBursa
İletişim AdresiÖzlüce Görükle Kampüsü, 16059 Nilüfer/Bursa
İlan Tarihi6 Aralık 2021

Bursa Uludağ Üniversitesi 36 Adet Hemşire Alıyor Aralık 2021. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre 36 adet Hemşire ve 14 adet Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nde 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün Açıktan Alım İzni ile toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ
UNVANISAYIPUAN TÜRÜÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER
  HEMŞİRE  36  KPSS (P3)Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.
KPSS (P3) puan türünden 65 (altmışbeş) ve üzeri puan almış olmak.
    DESTEK PERSONELİ Hasta Bakımı ve Temizliği’nde görev yapacak Hastane Hizmetlisi (Hastabakıcı)            13            KPSS (P94)Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı ve Hemşire Yardımcılığı dallarından birinden mezun olmak,
Cinsiyeti Erkek olmak,
Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
Üniversite Hastanesi’nde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
  DİĞER SAĞLIK PERSONELİ  1  KPSS (P93)Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 1. Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
 2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Yerleşmeye hak kazanan adayların başvuruları şahsen alınacağından, askerlik ile ilişiği bulunduğu tespit edilen ve Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve başlayamayacak olan adayların başvuruları iptal edilecektir.
 4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor

olmamak.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atamaya hak kazanma durumunda adaylardan sağlık raporu istenecektir.)
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.
 • Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 30 (otuz) yaşından gün almamış

olmak.

 1. Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve başlamalarına engel

bulunan ve göreve başlayamayacak durumda olan adayların başvuruları yerleşmeye hak kazansalar bile iptal edilecektir.

 1. Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

 1. Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (http//personelalimi.uludag.edu.tr) adresinden yapılacaktır.
 2. Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir.
 3. Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların

sisteme eksiksiz yüklendikten sonra başvuru işleminin tamamlanması önem arz etmektedir.

 • Sisteme yüklenen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.
  • Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen

adayların başvuruları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

 • Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir.
 • Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adayların başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi

yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

 • “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan aday tercih edilecektir.
 3. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan takip edilebilir.
 4. Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
 5. Atanmaya hak kazanan adayların göreve başlatılabilmeleri için ilan tarihinden itibaren

10 gün içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümler uygulanır. İletişim:

Adres                : Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA

Telefonlar : Tel: 0224 295 01 69 Faks: 0224 295 00 99 E-mail adresi :  [email protected]

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Benzer içerikler

Yazar Hakkında: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir