Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşire Alımı Temmuz 2020

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşire Alımı Temmuz 2020. Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden yapılan açıklama ile üniversite hastanesinde görevlendirilmek üzere 45 adet 4/b statüsünde sözleşmeli pozisyonda değerlendirilmek üzere hemşire alımı yapılacaktır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşire Alım Detayları

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİKUNVANADEDİARANILAN NİTELİKLER
KODU
   
    
HM01HEMŞİRE10Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak.
    
   Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak.
HM02HEMŞİRE1KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım, Genel Cerrahi Hemşireliği,
İlk Yardım, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Yaşam Koçluğu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
   
   sertifikalarına sahip olmak.
    
   Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. En
HM03HEMŞİRE1az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak. İlk Yardım Eğitici, İş Yeri Hemşireliği,
Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına sahip
   
   olmak.
    
   Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak.
HM04HEMŞİRE1Pandemi ve COVID-19 Sorumlusu, Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi ve Hasta Hakları
   sertifikalarına sahip olmak.
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin
HM05HEMŞİRE1Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde de çalışmış olmak şartıyla, toplamda en az 2 yıl
mesleki deneyime sahip olmak. KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel Yoğun
   
   Bakım ve Genel Cerrahi Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 4 yıl mesleki
HM06HEMŞİRE1deneyime sahip olmak. Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi sertifikasına,
Emzirme Danışmanlığı ve Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi belgelerine sahip
   
   olmak.
    
HM07HEMŞİRE1Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Gıda ve Su Sektöründe
çalışanlar için Hijyen eğitimi almış olmak.
   
    
HM08HEMŞİRE1Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip
olmak.
   
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Stres Yönetimi Eğitimi, İş
HM09HEMŞİRE1Hayatında Yazışma Teknikleri, Mobbing Eğitimi, İşaret Dili, Hasta ve Yaşlı
   Hizmetleri ve İlk Yardım Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip
HM10HEMŞİRE1olmak. Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele
   Eğitimi belgelerine sahip olmak.
    
HM11HEMŞİRE1Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Kadın
   Doğum ve Genel Cerrahi Servislerinde de çalışmış olmak şartıyla, toplamda en az 2
HM12HEMŞİRE1yıl mesleki deneyime sahip olmak. İlk Yardım, İş Yeri Hemşireliği ve Yenidoğan
   İşitme Tarama Programı Uygulama Eğitimi sertifikalarına sahip olmak, Gıda ve Su
   Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi almış olmak.
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.Mesleki deneyime sahip
HM13HEMŞİRE1olmak. Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Temel Bilgilendirme Eğitimi, Hasta Kabul
Sekreterliği, Hijyen ve Sanitasyon, Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Yaşlı Bakımı
   
   sertifikalarına sahip olmak. MEB onaylı Türk İşaret Dili Belgesine sahip olmak.
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip
HM14HEMŞİRE1olmak. Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve
   Sanitasyon, Acil Durum ve Hemşirelik Hizmeti sertifikalarına sahip olmak.
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin
HM15HEMŞİRE1Dahiliye Servisinde de çalışmış olmak şartıyla, toplamda en az 6 yıl mesleki deneyime
   sahip olmak.
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Acil Servis ve Ambulans
HM16HEMŞİRE1Hizmetlerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda en az 1 yıl mesleki deneyime sahip
   olmak.
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip
HM17HEMŞİRE1olmak.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği, İlk Yardım, Acil
   Serviste ve Sahada Hasta Yönetimi ve Diyaliz Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip
   olmak. Ameliyathane Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği,
HM18HEMŞİRE1Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği, KVC
   Yoğun Bakım Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği ve İlk Yardım sertifikalarına sahip
   olmak.
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Kardiyoloji-Anjio
HM19HEMŞİRE1Biriminde en az 2 yıl deneyime sahip olmak. Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve
   Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerde en az 2 yıl
HM20HEMŞİRE1ameliyathane
hemşireliği ve Ameliyathane ve Sterilizasyon üniteleri kalite sorumluluğu yapmış
   
   olmak. Brakiterapi Klinik Uygulamalar sertifikasına sahip olmak.
    
   Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hasta Kabul Sekreterliği,
HM21HEMŞİRE1Hijyen ve Sanitasyon, Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Yaşlı Bakımı sertifikalarına sahip
   olmak.
    
 SAĞLIK İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinde en az 2 yıl
ST011deneyimli olmak. Pandemi ve COVID-19 Sorumlusu Eğitimi sertifikasına sahip
TEKNİKERİ
  olmak.
   
    
 SAĞLIK İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane,
ST021Genel Yoğun Bakım, Genel Cerrahi sertifikalarına ve Temel Yaşam Desteği belgesine
TEKNİKERİ
  sahip olmak.
   
    
 SAĞLIK İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Adli Olgulara Yaklaşım, COVID-19
ST031Vakalarında Resüsitasyon, Pediatrik Vakalarda Resüsitasyon ve Özel Durumlarda
TEKNİKERİ
  Resüsitasyon sertifikalarına sahip olmak.
   
    
RT01RÖNTGEN1Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. Uygulamalı Bilgisayarlı
TEKNİSYENİTomografi ve Genel Radyografi Kurslarına katılmış olmak.
  
    
 RÖNTGEN Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde toplam en az 1
RT021yıl çalışmış, Hijyen ve Sanitasyon, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hasta İlişkileri ve Stres
TEKNİSYENİ
  Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.
   
    
RT03RÖNTGEN1Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak.
TEKNİSYENİ
   
    
EBE01EBE5Fakülte veya Yüksekokulların Ebelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak.
    
ECZ01ECZACI2Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.
    
FZT01FİZYOTERAPİST2Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü
Mezunu Olmak.
   
    

NOT: *Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

*ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

I-GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3-Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Zemin Kat Kepez/AYDIN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayoluylayapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İstenen Belgeler;

  1. Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)
  • 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
  • Öğrenim Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 1 Adet Resim
  • Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir