Akdeniz Üniversitesi 28 Tane Sözleşmeli Sağlıkçı Alıyor Aralık 2021

İlan veren KurumAkdeniz Üniversitesi
İş AdresiAntalya
İletişim AdresiPınarbaşı, Akdeniz Ünv., 07070 Konyaaltı/Antalya
İlan Tarihi6 Aralık 2021

Akdeniz Üniversitesi 28 Tane Sözleşmeli Sağlıkçı Alıyor Aralık 2021. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre 28 adet sağlık personeli alımı yapılacaktır. 18 adet Hemşire, 8 adet Sağlık Teknikeri, 1 adet Röntgen Teknisyeni ve 1 adet Tıbbi Sekreter alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 28 (yirmisekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE) BAŞHEKİMLİĞİ
Pozisyon Numarası  Unvanı  KPSS Puan Türü  Adet  Aranan Nitelikler
      H01      HEMŞİRE  2020 KPSS (P3)   En az 50 puan almış olmak      3Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. Bir Üniversite Hastanesinde Yoğun Bakım Ünitesinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
    H02    HEMŞİRE  2020 KPSS (P3)   En az 50 puan almış olmak    6Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. Bir Üniversite Hastanesinde Cerrahi Kliniklerde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
    H03    HEMŞİRE  2020 KPSS (P3)   En az 50 puan almış olmak    4Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. Bir Üniversite Hastanesinde Dahiliye Kliniğinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
    H04    HEMŞİRE  2020 KPSS (P3)   En az 50 puan almış olmak    2Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. Bir Üniversite Hastanesinde Ameliyathanelerde en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
      H05      HEMŞİRE  2020 KPSS (P3)   En az 50 puan almış olmak      3Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. Bir Üniversite Hastanesinde Pediatrik Hematoloji / Onkoloji Kliniklerinde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
  D1DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (TIBBİ SEKRETER)  2020 KPSS (P93) En az 60 puan almış olmak    1Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu olmak.
    S1  SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ)  2020 KPSS (P93)   En az 60 puan almış olmak    3Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Bir Üniversite Hastanesinde en az 10 (on) yıl Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazında çalışmış olduğunu belgelendirmek.
      S2  SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ)  2020 KPSS (P93)   En az 60 puan almış olmak      3Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Bir Üniversite Hastanesinde en az 2 (iki) yıl Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazında çalışmış olduğunu belgelendirmek.
    S3  SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)2020 KPSS (P93)   En az 60 puan almış olmak    1    Diyaliz ön lisans programından mezun olmak
GENEL TOPLAM26 
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
  Unvanı  KPSS Puan Türü  Adet  Aranan Nitelikler
    RÖNTGEN TEKNİSYENİ2020 KPSS (P93)   En az 60 puan almış olmak    1  Yükseköğretim Kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı mezunu olmak.
  DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (TIBBİ SEKRETER)2020 KPSS (P93)   En az 60 puan almış olmak    1  Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu olmak.
GENEL TOPLAM2 

A- GENEL ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 4. 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
 5. Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), puanı esas alınacaktır.

Hemşire adayların 50 (elli) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

Hemşire dışında kalan diğer unvanlar için ise 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olması

gerekmektedir.

 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

 • Son 1 (bir) yıl içerisinde 657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli

personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

 • Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. Yukarıda belirtilen pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE) BAŞHEKİMLİĞİ için http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit , DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ için https://disbasvuru.akdeniz.edu.tr/ web adreslerinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
 3. Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme bu belge orijinal formatında yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, yılı ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların KPSS puan türünün tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Adli Sicil   Kaydı   belgesi   e-Devlet   üzerinden   resmi   kurum-devlet   memuriyeti

seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir.

 • Mezuniyet belgesi e-Devlet üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Mezun olunan bölüm / programın başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
 • Başvurusu “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
 • Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul

edilmeyecektir.

 1. Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 1. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
 3. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.
 4. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine

getirmelidir.

 • Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde başvurdukları birimin Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Benzer içerikler

Yazar Hakkında: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir